پروژه هاي اصلي:

١شهرك شيلات به مساحت دويست هكتار قابل افزايش تا ششصد هكتار شامل:

 زنجيره كامل ارزش شيلاتي

توليد غذاي ماهي و ميگو

توليد بچه ماهي

توليد لارو ميگو

پرورش ماهي و ميگو

فراوري ماهي و ميگو

بسته بندي

كنسرو سازي

توليد كيتوزان

توليد روغن ماهي

سردخانه هاي نگهداري

بورس ماهي و ميگو

پرورش لابستر

پرورش خياردريايي

پايانه صادراتي آبزيان

….

٢پارك لجستيك به مساحت دويست هكتار قابل افزايش تا هزار و دويست هكتار شامل:

پسكرانه براي طرح توسعه بنادر بهشتي و كلانتري تا ظرفيت بيست ميليون تن

صفافي بار

ايجاد كانتينريارد

انبارهاي روباز و سرپوشيده

انبار سرد

سردخانه

دفاتر شركتهاي خدماتي

دفاتر شركتهاي باربري بين المللي و داخلي

انبارهاي كالاهاي خاص و خطرناك

سيلوهاي نگهداري 

مخازن نگهداري فراورده هاي نفتي

….

٣– بازسازي فرودگاه فعلي چابهار

٤– شهرك خرما شامل:

كارخانجات بسته بندي

فراوري 

برندينگ

توليد محصولات پايين دستي از خرما

سردخانه

پايانه صادراتي تخصصي ميوه و خشكبار

٥– ايجاد شهرك مدرن مسكوني به ظرفيت پنج هزار واحد شامل:

فاز اول هزار و پانصد واحد

شامل خانه هاي ويلايي و طبقاتي

مدرسه 

درمانگاه

مسجد 

سوپرماركت

ميوه فروشي

خشكشويي

نانوايي

6تامين نيروي انساني متخصص، تكنسين ، ماهر و ساده براي ادارات، نهادها و شركتها

7– مشاركت در ايجاد و راه اندازي ايرلاين اختصاصي منطقه آزاد چابهار بنام آساجت

8طرح توسعه ترانزيت شرق شامل:

خريداري تعداد سه هزار دستگاه كاميون كشنده مدرن و واگذاري به مردم براي ترانزيت محور شرق شامل استانهاي سيستان و بلوچستان و خراسانهاي رضوي، جنوبي و شمالي و كشورهاي شرقي و شمال شرقي ايران

ايجاد و مديريت پنج TIRپارك مدرن و بر اساس استانداردهاي بين المللي در مسير ترانزيت شرق از چابهار تا سرخس

٨توليد دو برند كنسرو ماهي تون با برندهاي:

ماكا MakaومكورانMakoran

٩خريد و فروش ماهيان صنعتي حوزه اقيانوس هند

١٠بسته بندي برنج، زعفران، حبوبات و خشكبار با برند ماكا