فرآیند ثبت آنلاین شرکت در منطقه آزاد چابهار:


مراحل ثبت شرکت:

 •  مراجعه به واحد ثبت و پر کردن فرم تعیین نام و دریافت تأییدیه نام شرکت
 •  اخذ مجوز فعالیت از مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
 •  ارائه فرم ثبت‌نام به بانک جهت افتتاح حساب و تودیع حداقل 35% سرمایه
 •  واریز مبلغ 3.800.000 ریال بابت حق الثبت و مبلغ 250.000 ریال بابت پلمپ دفاتر
 •  تکمیل مجموعه فرم‌های ثبتی و تحویل آن به همراه مدارک موردنیاز به واحد ثبت شرکت‌ها جهت بررسی و ثبت شرکت
 •  ثبت شرکت و تحویل مدارک ثبتی به متقاضی

مدارک:

 •  اصل فرم تعیین نام تکمیل و تائید شده واحد ثبت شرکت‌ها 1 نسخه
 •  مجوز تأسیس صادره از سوی واحد سرمایه‌گذاری سازمان 1 نسخه
 •  مجموعه فرم‌های ثبتی تکمیل‌شده و امضاءشده از سوی کلیه شرکا یا سهامداران (و بازرسان) 2 نسخه
 •  کپی برابر اصل مدارک هویتی شرکا یا سهامداران و هیئت‌مدیره یا (بازرسان) شرکت کپی سند یا قرارداد مکان فعالیت به همراه کدپستی (برای اتباع خارجی این مدارک و دیگر مدارک موردنیاز بایستی به تائید وزارت خارجی کشور متبوع و سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران مستقر در آن کشور رسیده باشند) 1 مجموعه
 •  ارائه گواهی بانکی مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه شرکت دریکی از بانک‌های مستقر در منطقه

 

اطلاعات تکمیلی در وب‌سایت سازمان: https://www.cfzo.ir/page/65