شهرک شیلات

بخش شیلات محور توسعه در جنوب استان سیستان و بلوچستان است و شهرک های شیلاتی پرورش ماهی و میگو می توانند به رونق تولید در استان کمک فراوانی داشته باشند.