سرمایه گذاری عمان در طرح های شیلات منطقه آزاد چابهار

با تاکید بر تکنولوژی به کار رفته در شهرک شیلات منطقه آزاد چابهار، وزارت کشاورزی و شیلات عمان، برای سرمایه گذاری در طرح های شیلات این منطقه اعلام مشارکت و سرمایه گذاری کرد.

به گزارش”ایرات پترونت” ، در هفته گذشته قائم مقام وزیر کشاورزی و شیلات عمان به همراه برخی از معاونین و اعضای اقتصادی بخش خصوصی این کشور با دعوت سازمان شیلات ایران و منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار به کشورمان آمده و با تاکید بر تکنولوژی استفاده شده در شهرک صنعتی شیلات چابهار، سرمایه گذاری خود را بر این صنعت اعلام کردند.
با تاکید بر اهمیت این دیدار مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت منطقه آزاد چابهار که به عنوان نماینده این منطقه همراه با گروه دعوت کننده حضور داشت گفت: جذابیت های زیرساخت صنعت شیلات منجر شده تا کشور عمان سرمایه خود را به شهرک صنعتی شیلات چابهار بیاورد و ایران نیز به دلیل اعمال برخی تحریم از روابط کشور عمان برای صادرات محصولات شیلات خود استفاده کند.
وی با اشاره به جایگاه عمان در صنعت شیلات ادامه داد: نزدیک به چند دهه است که عمان از لحاظ پرورش ماهی و تولید کنسرو، پیشرفت های خوبی را شاهد بوده اما نتوانسته از دانش و تکنولوژی به لحاظ تجربه استفاده کند.
فرزین حقدل افزود: از سویی دیگر ایران در این حوزه به جهت اخذ تکنولوژی صنعت شیلات، آزمون و خطاهای خود را انجام داده و هم اکنون می تواند تکنولوژی لجستیک خود را به سایر کشورها عرضه کند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت منطقه آزاد چابهار با تاکید بر روند اجرایی این توافقات گفت: مذاکرات اولیه درخصوص همکاری ایران و عمان در شیلات چابهار انجام شده و روزهای آتی موافقت نامه های اجرایی این سرمایه گذاری و مشارکت را در منطقه آزاد تجاری چابهار شاهد خواهیم بود.