سردخانه

سردخانه 4 هزار و 100 تنی منطقه آزاد چابهار با هدف تکمیل ساختارهای لازم و همچنین برآوردن نیازهای تجار و سرمایه‌گذاران در امور تجاری با آخرین استانداردها و تکنولوژی روز دنیا ساخته شده است.