بر اساس اعلام نظر محققان سازمان ملل در زمينه حمل و نقل بين المللي، حدود نيمي از حمل و نقل جهان، ميان خاوردور با ساير نقاط دنيا انجام ميشود.
از مجموع سه كريدور حمل و نقل جهاني كه كارشناسان سازمان ملل براي اين امر پيش بيني كرده اند، دو كريدور از ايران مي گذرد و چابهار جنوبي ترين نقطه كريدور شرقي – غربي جهان ميباشد. اين كريدور از «دروازه ابريشم» در چين آغاز ميشود و قلب اقتصاد اين كشور يعني استان كانتون را تغذيه كرده و به سرزمين آسياي جنوب شرقي ميپيوندد و پس از طي اين مسير وارد هندوستان شده و با پوشش مهمترين شهرهاي اين ناحيه مانند كلكته، ناكپور، جايپور، حصيرآباد، كراچي و بن قاسم به چابهار ميرسد.
بنا به نظر كارشناسان بندر چابهار، محل تلاقي دو كريدور ترانزيتي مهم جهان به نامهاي شمال – جنوب و شرق – غرب قرار گرفته است كه اين امر از مهمترين مزيت هاي محور شرق كشور مي باشد.
موقعیت دریائی-بندرگاهی منطقه چابهار علاوه بر نقش بسیار مهم در امر تجارت و واردات و صادرات ایران می تواند نقش ویژه ای در ترانزیت کالا برای افغانستان و آسیای میانه فراهم آورد .عبور جاده ترانزیتی ترکیه- پاکستان ملقب به جاده سنتو نیز مکمل ویژگی بندرگاه های منطقه آزاد چابهار است. منطقه آزاد چابهار به علت استقرار در مدخل دریای عمان و دسترسی به اقیانوس هند، یک موقعیت سرآغازی نسبت به نقاط داخلی کشور دارد.