برگزاری نشست بررسی طرح ارتقاء بهره وری صنعت خرما

ویدئوکنفرانس بررسی طرح ارتقاء بهره وری صنعت خرما با حضور مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، نمایندگان وزارت صمت و وزارت امور خارجه برگزار شد.

این نشست با محوریت بررسی طرح ارتقاء بهره وری صنعت خرما جهت کسب جایگاه شایسته ایران در بازارهای جهانی که نتیجه آن تقویت معیشت مردم و افزایش میزان ارزش افزوده این صنعت در کشور از طریق بهبود زنجیره ارزش خرما خواهد بود برگزار گردید.